SAN

three hulls, two people, one trip around the world…

Ankarkättingräknare

Säkrare förankring med hjälp av en ankarkättingkalkylator!

kalkylator för ankarkätting, hur lång ankarlina, ankarlina med kätting

Hur lång ankarlina? Beräknar minsta ankar kätting och/eller ankarlina längd samt ankarbelastning – skräddarsydd för din båt: AnchorChainCalculator

Istället för att följa allmänna och ospecifika råd om hur mycket kätting eller lina som ska användas vid ankring, använd den här appen för att beräkna mängden kätting eller lina som behövs för att ankaret ska få bästa möjliga grepp – säkerhet skräddarsydd för ditt fartyg!

Den här appen har utvecklats av en seglare som bor för ankar. Den är baserad på fysik istället för regler.

Bara alltför ofta går förankringsråden ner till: Använd ett lutning regel (d.v.s. förhållandet mellan kättinglängd och vattendjup) på 3:1 i lugnt väder, och öka detta till 5:1 eller 7:1 när vinden tilltar. Detta råd är oberoende av ditt fartygs egenskaper, oberoende av vattendjup, dyning eller till och med vindstyrkan. Så räcker 7:1-lutningsregeln för kvällens storm? Är snubber linan eller hanfoten tillräckligt bra för att hålla dig säker vid ankaret?

Ankarkättingräknaren låter dig beräkna den minimalt erforderliga ankarkättingen- och/eller ankarlinalängden baserat på ett antal fartygsegenskaper och hav / väderförhållanden. Den talar om för dig vilken belastning ankaret kommer att behöva bära, och när du använder en snubber line, hanfot eller ankarlina, hur mycket av svället det absorberar och hur mycket det minskar ankarbelastningen. Vid förankring på grunt vatten är det särskilt viktigt att ta hänsyn till dessa dynamiska och elastiska effekter som orsakas av starka dyning och vindbyar.

hur lång ankarlina, ankarlina med kätting, hur ankrar man en båt
Hur lång ankarlina?

Appen kan fungera med ett scenario med endast kätting såväl som med en kombination av ankarlina och kätting. Trots sitt namn kan hon bara räkna ut en ankarlina utan kätting. 😉

Du kan också begränsa kättingen- eller ankarlinalängden, om du måste – kanske på grund av närliggande grannar eller hinder – och få information om hur denna begränsning påverkar ankarbelastningen och med vilken vinkel kättingen drar i ankaret.

Appen har två arbetslägen: Grundläggande läge och Expertläge. Med Grundläggande läge kommer du att kunna använda appen direkt, medan Expert Mode låter dig ange fler tekniska detaljer om din båt om du känner till dem.

Du kan använda antingen metriska enheter (meter, daN / kp och mm för kättingens tjocklek) eller imperialistiska enheter (fot, lbs och tum för kättingens tjocklek).

Du kan lagra olika fartygskonfigurationer efter namn och så kan du enkelt växla, t.ex. mellan olika snubber line, hanfot, ankarlina eller fartygsinställningar (t.ex. en snubber line för lunchstoppet, en annan snubber line för normal användning och en tredje längre och ännu mer elastisk snubber line för riktigt dåligt väder). Dessa inställningar kan låsas för att förhindra oavsiktlig överskrivning.

Den här appen är också bra för att spela igenom alla typer av “tänk om”-scenarier. Det hjälper dig att planera framåt och vara bättre förberedd.

Det perfekta tillägget till ett ankarlarm/ankarklocka för säkrare ankring!

iOS app
Android app
kätting till ankare, hur lång ankarlina

Snubber Lina

snubber lina
snubber lina (Engelska snubber) eller hanfot (Engelska bridle) för att ge elasticitet för att absorbera stötbelastningar

En snubber lina (Engelska ‘snubber‘) är den repbit som är fäst vid kättingen på ena sidan och på andra sidan vid en klyka på fördäcket. Ofta påstås dess huvudsyfte vara en avlastning av vinschen och att minska det buller som kättingen annars skulle göra på däck. Men dess verkliga syfte är att ge elasticitet och därmed tillfällig energilagring för att absorbera vindbyar och vågor — särskilt när kättingen inte fungerar bra på grunt vatten. Ju längre snubber lina är, desto mer energi kan den lagra. En kort snubber lina på bara en meter kan inte absorbera tillräckligt med energi. På en katamaran eller trimaran är motsvarigheten hanfot (Engelska ‘bridle‘). Längden på det slappa kättingsegmentet (Engelska ‘slack chain segment‘) bör normalt väljas så att det kan begränsa den maximala sträckningen av snubber lina / hanfoten till att hålla sig inom deras arbetsbelastning, om det finns risk för att dessa gränser kan nås eller till och med överskridas. Å andra sidan, om detta inte är ett bekymmer, ger rikligt med slack i detta kättingsegment ytterligare elasticitet för att absorbera stötbelastningar och sänker också dragvinkeln vid ankaret. Se dock till att detta kättingsegment inte vidrör havsbotten, eftersom det inte får fastna i en sten eller något annat.

grunt vatten: Kättingen fungerar inte bra och behöver en elastisk snubber lina för att absorbera vindbyar och svall
djupt vatten: Kättingen fungerar mycket bättre nu. En snubber lina är dock fortfarande bra

Vid en kraftig vindbytta minskar en elastisk snubber lina ankarets toppbelastning avsevärt. Detta gäller särskilt på grunt vatten, där belastningen i det här exemplet nästan halveras. I alla dessa fyra fall är kättinglängden oförändrad! Intressant nog är ankarets toppbelastning i detta exempel mindre på djupare vatten än på grunt vatten, trots att en stor del av kättingen fortfarande ligger på havsbotten i det senare fallet. (I motsats till vad många tror minskar inte kättingen som ligger på havsbotten ankarbelastningen med mycket.) Kättingen används helt enkelt inte i det fallet och går till spillo! Se de röda och gröna pilarna med beteckningen “last link” som visar hur mycket kätting som fortfarande ligger kvar på havsbotten. På djupare vatten kan kättingen lagra mycket mer energi och därmed effektivt minska effekterna av vindbyar och svall. Den gamla sjömannens visdom “mycket kätting hjälper mycket” är alltså inte helt korrekt. Det borde snarare vara “mycket kätting hjälper mycket — förutsatt att kättingen har tillräckligt med ankerdjup att arbeta med”.

Slutsats: En mycket elastisk snubber lina är kättingens bästa vän!

För detta måste snubber linan vara tillräckligt lång. En meter är definitivt alldeles för kort. Jag använder två olika snubber lina — en för normal användning, som är cirka 4 meter lång, och en storm snubber lina som är cirka 12 meter lång. Tjockleken på snubber linan måste vara anpassad till fartyget så att den faktiskt sträcker sig en meter eller mer när den är hårt belastad.

Samma som ovan, men nu med en blandning av kätting och ett mycket elastiskt ankarlina. Båda tillsammans har samma längd som ovan. I det här fallet spelar det ingen roll längre om man ankrar på grunt eller djupare vatten — så länge dragvinkeln vid ankarlägg inte blir för stor.
En mycket kort kätting — och motsvarande mer ankarlina — minskar inte längre ankarbelastningen. Men den orsakar en för hög dragvinkel vid ankarlägg. Kättingen behövs för att hålla dragvinkeln i stort sett horisontell. För att kompensera för detta behövs mer ankarlina, men då skulle båten vara utanför skärmen. 😉

Jag ber om ursäkt för min dåliga översättning. Om någon är villig att hjälpa mig att förbättra översättningen, vänligen kontakta mig. Tack så mycket för hjälpen!

En gratis lättversion av appen finns på nätet här: http://anchorchaincalculator.com

Fysiken och matematiken bakom den här appen beskrivs här (på engelska): https://trimaran-san.de/die-kettenkurve-oder-wie-ein-mathematiker-ankert/

Ett sammanfattande dokument med en analys av olika förankringsscenarier(på engelska).

Fullständiga Beskrivningar

A full description of the AnchorChainCalculator app in English can be found here: https://trimaran-san.de/anchor-chain-calculator/

Eine vollständige Beschreibung der AnchorChainCalculator App auf Deutsch ist hier zu finden: https://trimaran-san.de/ankerketten-rechner/

Puede encontrar una descripción completa de la aplicación AnchorChainCalculator en español aquí: https://trimaran-san.de/calculadora-de-cadena-del-ancla/

Pour une description complète de l’application AnchorChainCalculator en français, cliquez ici: https://trimaran-san.de/calculateur-de-chaine-dancre/

Dessutom finns appens interna offlinehjälp tillgänglig på svenska, nederländska, danska, norska, italienska, turkiska och portugisiska.

calculator för ankarkätting
Endast kätting till ankare: Här är den minsta kättinglängden för att kättingen ska kunna dra horrizontalt i ankarlägg drygt 30 meter.
räknare för ankarkätting
Ankarlina med kätting: I denna blandning av kätting och ankarlina är kättingens längd 15 meter. För att kättingen ska kunna dra horisontellt vid ankarlägg krävs cirka 26 meter rep.
ankarlina med kätting
Nu är linans längd också fastställd till 15 meter. Ankarkättingen drar nu med 5° vid ankarlägg och ankarbelastningen ökar något. Fortfarande inget att oroa sig för. Förankringen borde vara säker.
hur lång ankarlina
Hur lång ankarlina? När endast ankarlina används är det oundvikligt att dragvinkeln vid ankarlägg är större än noll.
hur lång ankarlina
Du kan välja typ av båt (t.ex. enskrov, katamaran eller trimaran), storlek på kätting (metrisk och imperial), egenskaper hos den snubber lina eller ankarlina du använder och mycket mer.
ankarlina med kätting
+5 kn, -5 kn: Med dessa två knappar kan du snabbt öka eller minska vindstyrkan i steg om 5 knob, samtidigt som längden på kättingen och/eller ankarlinan förblir densamma. Detta simulerar en situation där vindstyrkan ökar efter att ankaret redan har placerats ut och längden på kättingen och/eller ankarlinan därmed är fast.
hur lång ankarlina
Du kan lagra olika fartygskonfigurationer efter namn och så kan du enkelt växla, t.ex. mellan olika snubber line, hanfot, ankarlina eller fartygsinställningar (t.ex. en snubber line för lunchstoppet, en annan snubber line för normal användning och en tredje längre och ännu mer elastisk snubber line för riktigt dåligt väder). Dessa inställningar kan låsas för att förhindra oavsiktlig överskrivning.
ankarlina med kätting
I Basic Mode kan du välja den kvalitet på snubber linan som passar din situation bäst. Kvaliteten definieras av hur mycket snubber linan sträcker sig vid 8 BFT. En utmärkt snubber lina sträcker sig 1,6 meter, en mycket bra snubber lina sträcker sig 0,8 meter, en bra snubber lina sträcker sig 0,4 meter osv. Det är också möjligt att definiera sin egen snubber lina.

I två rullfönster finns all information som du behöver för att använda den här appen.

beräknare för ankarkätting
När du klickar på en av de två “I”-knapparna till höger öppnas ett rullfönster med information om hur du använder appen. Den ena knappen avser utdata och den andra inmatningen.
Dynamiska effekter som svall eller vindbyar täcks av ingångsvärdet för “Fartygshastighet vid ankar”. Ju högre detta värde är, desto mer energi måste absorberas.
hur lång ankarlina
Ankardjupet är summan av de två inmatningsfälten. Dessa två kan delas upp på det sätt som passar dig bäst.
Snubberstretch @ 8 Beaufort används för att karakterisera din snubber lina så som den fungerar för ditt fartyg. Samma snubber lina kommer att ha en annan karaktärisering när den används för ett annat fartyg!
Du kan arbeta med enbart kätting, med en blandning av kätting och lina, och med enbart ankarlina.
iOS app
Android app
kätting till ankare, hur lång ankarlina
kalkylator för ankarkätting
kalkylator för ankarkätting (AnchorChainCalculator)

Externa Artiklar för Appen

GermanBlauwasser.de and in the YACHT 09/2021Boote 12/21. YACHT 11/2022. YACHT Online 2022.

EnglishArticle in Winter 2021 Offshore Edition of the Australian Yacht club.

EnglishArticle in Winter 2021 Latitudes & Attitudes.

SAN

KÜRZLICH

Gefällt dir dieser Artikel? Teile Ihn mit deinen Freunden

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.