SAN

three hulls, two people, one trip around the world…

Ankerkjettingkalkulator

Tryggere forankring ved hjelp av en ankerkjettingkalkulator!

Beregner nødvendig ankerkjetting og/eller ankertaulengde samt belastning – skreddersydd til din båt: AnchorChainCalculator

I stedet for å følge generiske og generelle råd for hvor mye kjetting du skal legge ut når du ankrer, bruk denne appen til å beregne lengden som trengs for at ankeret skal ha best mulig grep – sikkerhet skreddersydd for ditt fartøy!

Denne appen ble utviklet av en sjømann som bor for anker. Den er basert på fysikk i stedet for regler.

Alt for ofte koker ankringsråd ned til: Bruk en stigningsregel (dvs. forholdet mellom kjettinglengde og vanndybde) på 3: 1 i rolig vær, og øk dette til 5: 1 eller 7: 1 når vinden tar seg opp. Dette rådet er uavhengig av fartøyets egenskaper, uavhengig av vanndybde, bølger og til og med vindstyrken. Så en stigningsregel på 7: 1 fremdeles godt nok for stormen i kveld? Vil strekkavlasteren god nok til å holde deg trygg for anker?

Ankerkjettingkalkulatoren lar deg beregne minimum nødvendig kjettinglengde og/eller taulengde basert på en rekke karakteristikker av fartøy og sjø- / værforhold. Den forteller deg hvilken belastning ankeret må bære, og når du bruker en strekkavlaster, hvor mye av dønningen som blir absorbert, og hvor mye det reduserer ankerbelastningen. Ved ankring på grunt vann er det spesielt viktig å inkludere disse dynamiske og elastiske effektene forårsaket av sterk dønning og vindkast.

Carry On

Appen kan fungere med bare kjetting-scenarioer så vel som med en vilkårlig blanding av tau og kjetting. Til tross for navnet hennes kan hun også bare beregne et tau uten kjetting. 😉

Det kan hende du må redusere kjettinglengden og/eller taulengden – på grunn av for nære naboer eller hindringer. Med appen vil du kunne se hvordan denne justeringen påvirker ankerbelastningen og vinkelen kjettingen har mot ankeret.

Appen har to modi: Basic Mode og Expert Mode. Med Basic Mode vil du kunne bruke appen med en gang, mens Expert Mode lar deg legge inn mer tekniske detaljer om båten din hvis du kjenner dem.

Du kan bruke enten metriske enheter (meter, daN / kp og mm for kjettingtykkelse) eller imperial enheter (fot, pund og tommer for kjettingtykkelse).

Denne appen er også bra for å sjekke alle slags “hva om” -scenarier. Det vil hjelpe deg med å planlegge fremover og være bedre forberedt.

Du kan lagre forskjellige fartøy konfigurasjoner etter navn og kan dermed enkelt bytte, for eksempel mellom forskjellige strekkavlastere. Disse konfigurasjonene kan låses for å forhindre utilsiktet overskriving.

Det perfekte tilskuddet til en ankeralarm / ankerklokke for sikrere forankring!

iOS app
Android app

Strekkavlaster

avlaster
strekkavlaster (Engelsk snubber) eller hanefot (Engelsk bridle) for å gi elastisitet til å absorbere støtbelastninger

En strekkavlaster (Engelsk ‘snubber‘) er taustykket som er festet til kjettingt på den ene siden og på den andre siden til en kloss på fordek. Ofte hevdes hovedformålet å være strekkavlastning for ankerspillet og å redusere støyen kjettingen ellers ville laget på dekk. Men dens egentlige formål er å gi elastisitet og dermed midlertidig energilagring for å absorbere vindkast og dønninger – spesielt når kjettingt ikke fungerer bra på grunt vann. Jo lengre strekkavlasteren er, jo mer energi kan den lagre. En kort strekkavlaster på bare en meter lang kan ikke absorbere nok energi. På en katamaran eller trimaran er tilsvarende hanefot (Engelsk ‘bridle‘). Lengden på det slakk kjettingsegmentet (Engelsk ‘slack chain segment‘) bør normalt velges slik at det kan begrense den maksimale strekningen av strekkavlasteren / hanefoten til innenfor deres arbeidsbelastning, hvis det er fare for at disse grensene kan nås eller til og med overskrides. På den annen side, hvis dette ikke er et problem, gir mye slakk i dette kjettingsegmentet ytterligere elastisitet for å absorbere støtbelastninger og senker også trekkvinkelen ved ankeret. Pass imidlertid på at dette kjettingsegmentet ikke berører havbunnen, slik at det ikke setter seg fast i en stein eller noe annet.

grunt vann: Kjettingen fungerer ikke bra og trenger en elastisk strekkavlaster for å absorbere vindkast og dønninger
dypt vann: Kjettingen fungerer mye bedre nå. En strekkavlaster hjelper fortsatt, skjønt

I et kraftig vindkast vil en elastisk strekkavlaster redusere ankerets toppbelastning betydelig. Spesielt på grunt vann, hvor belastningen i dette eksempelet nesten halveres. I alle disse 4 tilfellene er kjettinglengden den samme! Det er interessant at i dette eksemplet er ankerets toppbelastning på dypere vann mindre enn på grunt vann, til tross for at en betydelig del av kjettingen fortsatt ligger på havbunnen i sistnevnte tilfelle. (I motsetning til hva mange tror, reduserer ikke kjetting som ligger på havbunnen ankerbelastningen særlig mye.) Kjettingen blir rett og slett ikke brukt i det tilfellet og er bortkastet! Se de røde og grønne pilene merket “last link” som indikerer hvor mye kjetting som fortsatt ligger på havbunnen. På dypere vann kan kjettingen lagre mye mer energi og dermed effektivt redusere virkningen av vindkast og dønning. Den gamle sjømannsvisdommen “mye kjetting hjelper mye” er dermed ikke helt riktig. Mer presist burde det stå “mye kjetting hjelper mye — forutsatt at kjettingen får nok ankerdybde å jobbe med”.

Konklusjon: En veldig elastisk strekkavlaster er kjettingens beste venn!

For dette må strekkavlasteren være lang nok. En meter er absolutt altfor kort. Jeg bruker to forskjellige strekkavlastere — en for normal bruk, som er omtrent 4 meter lang, og en stormstrekkavlaster som er omtrent 12 meter lang. Tykkelsen på strekkavlasteren må matche fartøyet ditt, slik at det faktisk strekker seg med en meter eller mer når det er under tung belastning.

Samme som ovenfor, men nå med en blanding av kjetting og et veldig elastisk tau. Begge sammen har samme lengde som ovenfor. I dette tilfellet spiller det ikke lenger noen rolle om man ankrer på grunt eller dypere vann – så lenge trekkvinkelen på ankerlegg ikke blir for stor.
En veldig kort kjetting — og tilsvarende mer tau — reduserer egentlig ikke ankerbelastningen mer. Men det forårsaker en for høy trekkvinkel på ankerlegg. Kjettingen er nødvendig for å holde trekkvinkelen for det meste horisontal. For å kompensere for dette er det nødvendig med mer tau, men da vil båten være utenfor skjermen. 😉

En gratis lettversjon av appen finner du online her: http://anchorchaincalculator.com

Fysikken og matematikken bak denne appen er beskrevet her (på engelsk): https://trimaran-san.de/die-kettenkurve-oder-wie-ein-mathematiker-ankert/

En oppsummerende pdf med ulike ankringsscenarier (på engelsk).

Komplette Beskrivelser

A full description of the AnchorChainCalculator app in English can be found here: https://trimaran-san.de/anchor-chain-calculator/

Eine vollständige Beschreibung der AnchorChainCalculator App auf Deutsch ist hier zu finden: https://trimaran-san.de/ankerketten-rechner/

Puede encontrar una descripción completa de la aplicación AnchorChainCalculator en español aquí: https://trimaran-san.de/calculadora-de-cadena-del-ancla/

Pour une description complète de l’application AnchorChainCalculator en français, cliquez ici: https://trimaran-san.de/calculateur-de-chaine-dancre/

I tillegg er appens interne offline-hjelp tilgjengelig på norsk, nederlandsk, dansk, svensk, italiensk, tyrkisk og portugisisk.

ankerkjetting kalkulator
Her er minimum kjettinglengde for at kjettingen skal kunne trekke horisontalt i ankerlegg litt over 30 meter.
ankerkjettingskalkulator
I denne blandingen av kjetting og tau er lengden på kjettingen 15 meter. For at kjettingen skal trekke horisontalt i ankerlegg, kreves det ca. 26 meter ankertau.
Nå er også lengden på tauet satt til 15 meter. Ankerkjettingen trekker nå med 5° på ankerlegg, og ankerbelastningen økes litt. Fortsatt ingenting å bekymre seg for. Forankringen skal være trygg.
Når bare ankertau brukes, er det uunngåelig at trekkvinkelen ved ankerlegg er større enn null.
Du kan velge båttype (f.eks. enskrog, katamaran eller trimaran), størrelse på kjettingen (metrisk og imperial), egenskapene til strekkavlasteren eller tauet du bruker, og mye mer.
+5 kn, -5 kn: Med disse to knappene kan du raskt øke eller redusere vindstyrken i trinn på 5 kn, samtidig som lengden på kjettingen og/eller tauet forblir den samme. Dette simulerer en situasjon der vindstyrken øker etter at ankeret allerede er satt ut og lengden på kjettingen og/eller ankertauet dermed er fast.
Du kan lagre forskjellige fartøy konfigurasjoner etter navn og kan dermed enkelt bytte, for eksempel mellom forskjellige strekkavlastere. Disse konfigurasjonene kan låses for å forhindre utilsiktet overskriving.
I Basic Mode kan du velge den kvaliteten på strekkavlasteren som passer best til din situasjon. Kvaliteten defineres ut fra hvor mye strekkavlasteren strekker seg ved 8 BFT. En utmerket strekkavlaster strekker seg 1,6 meter, en svært god strekkavlaster strekker seg 0,8 meter, en god strekkavlaster 0,4 meter osv. Det er også mulig å definere din egen strekkavlaster.

To rullevinduer gir all informasjon du trenger for å bruke denne appen.

kalkulator for ankerkjetting
Når du klikker på en av de to “I”-knappene til høyre, åpnes et rullevindu med informasjon om hvordan du bruker appen. Den ene knappen er knyttet til utdata, den andre til inndata.
Dynamiske effekter som dønning eller vindkast dekkes av inngangsverdien for “fartøyshastighet ved anker”. Jo høyere denne verdien er, desto mer energi må absorberes.
Ankerdybden er summen av de to inndatafeltene. Disse to kan deles opp slik det passer best for deg.
Snubber stretch @ 8 Beaufort brukes til å karakterisere din strekkavlaster slik den fungerer for ditt fartøy. Den samme strekkavlasteren som brukes for et annet fartøy vil ha en annen karakterisering!
Du kan arbeide med bare kjetting, med en blanding av kjetting og tau og med bare ankertau.
iOS app
Android app
ankerkjetting kalkulator,
ankerkjettingskalkulator,
kalkulator for ankerkjetting,
ankerkjettingkalkulator
kalkulator for ankerkjetting (AnchorChainCalculator)

Eksterne Artikler for Appen

GermanBlauwasser.de and in the YACHT 09/2021Boote 12/21. YACHT 11/2022. YACHT Online 2022.

EnglishArticle in Winter 2021 Offshore Edition of the Australian Yacht club.

EnglishArticle in Winter 2021 Latitudes & Attitudes.

SAN

KÜRZLICH

Gefällt dir dieser Artikel? Teile Ihn mit deinen Freunden

Legg att eit svar

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.