SAN

three hulls, two people, one trip around the world…

Ankerkædeberegner

Sikrere forankring ved hjælp af en ankerkædeberegner!

ankerkæde beregner

Beregn den nødvendige længde af kæde / ankertov samt trækket i ankeret – skræddersyet til din båd: AnchorChainCalculator

I stedet for tommelfingerregler og upræcise råd om hvor meget kæde du skal bruge, når du ligger for anker, kan du bruge denne app til at beregne den længde kæde der er nødvendig, for at ankeret har det bedst mulige greb – sikkerhed skræddersyet til dit fartøj!

Denne app er udviklet af en sejler, der bor fast på sin båd, en ”liveaboard”. Den er baseret på fysik og naturlove og ikke på tommelfingerregler.

Kun alt for ofte koges anker råd ned til: Brug et forhold mellem kædelængde og vanddybde på 3:1 i roligt vejr, og øg dette til 5:1 eller 7:1 når vinden tager til. Dette råd er uafhængigt af din båds karakteristika og uafhængigt af vanddybde, dønninger eller endog vindstyrke. Men er et forhold på 7:1 så stadig godt nok til stormen i aften? Kan din ankersnubber / elastiske hanefod give nok fjedring til at absorbere de ryk der kommer, så spidsbelastningerne bliver tilstrækkeligt begrænsede? En ankersnubber eller bare ”snubber”, er en elastisk tov, enten som et enkelt tov, som går fra kæden op til båden, eller det kan være dobbelt tov formet som ”V” der går fra kæden op til båden på begge sider af stævnen – eller til de ydre skrog på en cat/tri, i hvilket tilfælde det kaldes en elastisk hanefod.

Ankerkædeberegneren giver dig mulighed for at beregne den mindste nødvendige længde ankerkæde / længde ankertov baseret på din båds egenskaber og hav- / vejrforhold. Den fortæller dig hvilket træk der kommer i ankeret, og når du bruger en ankersnubber / elastisk hanefod, hvor meget af dønningerne der absorberes, og hvor meget snubberen /hanefoden reducerer trækket i ankeret. Ved forankring på lavt vand er det særlig vigtigt at tage højde for de meget store ekstra belastninger, der kommer på grund af kraftig dønning og vindstød. 

Carry On

Appen kan bruges til beregninger på eksempler med ren kæde, men også til beregning af alle mulige forskellige kombinationer af kæde og ankertov. På trods af sit navn, kan Appen faktisk også bruges til beregning, hvis man udelukkende bruger ankertov. 😉

Du kan også begrænse længden af kæde og/eller ankertov hvis du er nødt til det – måske på grund af naboer eller forhindringer i nærheden – og få oplysninger om, hvordan denne begrænsning påvirker trækket i ankeret og den vinkel, som kæden trækker i ankeret med.

Appen har to arbejdsformer: Basic Mode og Expert Mode. Med Basic Mode vil du kunne bruge appen med det samme, mens Expert Mode giver dig mulighed for at indtaste flere tekniske detaljer om din båd hvis du kender dem.

Du kan bruge enten metriske enheder (meter, daN / kp og mm for kædetykkelse) eller britiske enheder (fod, lbs og tommer for kædetykkelse).

Denne app er også fantastisk til at gennemspille alle mulige “hvad nu hvis”-scenarier. Den vil hjælpe dig med at planlægge fremadrettet og være bedre forberedt.

Du kan gemme flere forskellige kombinationer af ankersnubber og ankergrej efter navn. Du kan for eksempel gemme forskellige kombinationer af ankersnubber / elastisk hanefod til ”frokost-ankring”, normal ankring samt en speciel ankersnubber til meget dårligt vejr. Disse opsætninger kan låses for at forhindre utilsigtet overskrivning. 

Det ideele supplement til en ankeralarm, så du kan ligge sikkert for anker!

iOS app
Android app

Ankersnubber

anker snubber
ankersnubber (Engelsk snubber) eller hanefod (Engelsk bridle) til at give elasticitet til at absorbere stødbelastninger

En ankersnubber (Engelsk ‘snubber‘) er det stykke tov, der er fastgjort til kæden i den nederste ende og til en klampe på fordækket. Ofte hævdes dens hovedformål at være en aflastning af ankerspillet og at reducere den støj, som kæden ellers ville lave på dækket. Men dens egentlige formål er at give elasticitet og dermed midlertidig energilagring for at absorbere vindstød og dønninger — især når kæden ikke fungerer godt på lavt vand. Jo længere ankersnubberen er, jo mere energi kan den lagre. En kort ankersnubber på kun en meter — undertiden kaldet spilaflaster — kan ikke absorbere nok energi. På en katamaran eller trimaran er det tilsvarende hanefod (Engelsk ‘bridle‘). Længden af det slappe kædesegment (Engelsk ‘slack chain segment‘) bør normalt vælges således, at det kan begrænse den maksimale strækning af ankersnubber / elastisk hanefod til at holde sig inden for deres arbejdsbelastning, hvis der er risiko for, at disse grænser kan nås eller endda overskrides. På den anden side, hvis dette ikke er et problem, giver masser af slæk i dette kædesegment yderligere elasticitet til at absorbere stødbelastninger og sænker også trækvinklen ved ankeret. Sørg dog for, at dette kædesegment ikke rører havbunden, da det ikke må hænge fast i en sten eller noget andet.

lavt vand: Kæden fungerer ikke godt og har brug for en elastisk ankersnubber til at absorbere vindstød og dønninger
dybt vand: Kæden fungerer meget bedre nu. En ankersnubber hjælper dog stadigvæk

I en kraftig vindstød vil en elastisk ankersnubber reducere ankerets spidsbelastning betydeligt. Det gælder især på lavt vand, hvor belastningen i dette eksempel næsten halveres. I alle disse 4 tilfælde er kædelængden ikke ændret! I dette eksempel er det interessant, at ankerets spidsbelastning på dybere vand er mindre end på lavt vand, selv om der i sidstnævnte tilfælde stadig ligger en betydelig del af kæden på havbunden. (I modsætning til hvad mange tror, reducerer kæden, der ligger på havbunden, ikke ankerbelastningen meget.) Kæden bliver simpelthen ikke brugt i dette tilfælde og er spildt! Se de røde og grønne pile med betegnelsen “last link”, der angiver, hvor meget kæde der stadig ligger på havbunden. På dybere vand kan kæden lagre meget mere energi og dermed effektivt reducere virkningen af vindstød og dønninger. Den gamle sømandsvisdom om, at “meget kæde hjælper meget” er således ikke helt korrekt. Mere præcist burde det hedde “meget kæde hjælper meget — forudsat at kæden har tilstrækkelig ankerdybde til at arbejde med”.

Konklusion: En meget elastisk ankersnubber er kædens bedste ven!

For at dette kan lade sig gøre, skal ankersnubberen være lang nok. En meter er helt sikkert alt for kort. Jeg bruger to forskellige snubber — en til normal brug, som er ca. 4 meter lang, og en storm ankersnubber, som er ca. 12 meter lang. Ankersnubberens tykkelse skal passe til skibet, så den faktisk strækker sig en meter eller mere, når den er hårdt belastet.

Samme som ovenfor, men nu med en blanding af kæde og et meget elastisk tov. Begge dele er sammen af samme længde som ovenfor. I dette tilfælde er det ikke længere ligegyldigt, om man ankrer på lavt eller dybere vand — så længe trækvinklen ved ankerskaftet ikke bliver for stor.
En meget kort kædeforfang — og tilsvarende mere tov — reducerer ikke rigtig ankerbelastningen mere. Men den medfører en for høj trækvinkel ved ankerskaftet. Kæden er nødvendig for at holde trækvinklen stort set vandret. For at kompensere for dette er der brug for mere tov, men så ville båden være ude af skærmen. 😉

Du kan finde en gratis light-version af appen online her: http://anchorchaincalculator.com

Fysikken og matematikken bag denne app er beskrevet her (på engelsk): https://trimaran-san.de/die-kettenkurve-oder-wie-ein-mathematiker-ankert/

En oversigt med en analyse af forskellige forankringsscenarier (på engelsk).

Komplette Beskrivelser

A full description of the AnchorChainCalculator app in English can be found here: https://trimaran-san.de/anchor-chain-calculator/

Eine vollständige Beschreibung der AnchorChainCalculator App auf Deutsch ist hier zu finden: https://trimaran-san.de/ankerketten-rechner/

Puede encontrar una descripción completa de la aplicación AnchorChainCalculator en español aquí: https://trimaran-san.de/calculadora-de-cadena-del-ancla/

Pour une description complète de l’application AnchorChainCalculator en français, cliquez ici: https://trimaran-san.de/calculateur-de-chaine-dancre/

Derudover er den interne offline-hjælp i appsene tilgængelig på dansk, hollandsk, svensk, norsk, italiensk, tyrkisk og portugisisk,

beregner til ankerkæde
Her er den mindste kædelængde, så kæden kan trække horrizontalt i ankerskaftet, lidt over 30 meter.
beregner for ankerkæde
I denne blanding af kæde og tov er kædens længde 15 meter. For at kæden kan trække horisontalt ved ankerskaftet, er der behov for ca. 26 meter ankertov.
ankertov eller kæde
Nu er længden på tovet også fastsat til 15 meter. Ankerkæden trækker nu med 5° ved ankerskaftet, og ankerbelastningen er øget en smule. Stadig intet at bekymre sig om. Forankringen skulle være sikker.
Hvis der kun bruges ét ankertov, er det uundgåeligt, at trækvinklen ved ankerskaftet er større end nul.
Du kan vælge bådtype (f.eks. monoskrog, katamaran eller trimaran), kædestørrelse (metrisk og imperial), egenskaberne for den ankersnubber eller det tov, du bruger, og meget mere.
+5 kn, -5 kn: Med disse to knapper kan du hurtigt øge eller mindske vindstyrken i trin på 5 knob, mens længden på kæden og/eller ankertovet forbliver den samme. Dette simulerer den situation, at vindstyrken øges, efter at ankeret allerede er blevet sat ud, og længden af kæde og/eller ankertov dermed er fast.
Du kan gemme flere forskellige kombinationer af ankersnubber og ankergrej efter navn. Du kan for eksempel gemme forskellige kombinationer af ankersnubber / elastisk hanefod til ”frokost-ankring”, normal ankring samt en speciel ankersnubber til meget dårligt vejr. Disse opsætninger kan låses for at forhindre utilsigtet overskrivning.
I Basic Mode kan du vælge den kvalitet af ankersnubberen, der passer bedst til din situation. Kvaliteten er defineret ud fra, hvor meget ankersnubberen strækker sig ved 8 BFT. En fremragende ankersnubber strækker sig 1,6 meter, en meget god ankersnubber strækker sig 0,8 meter, en god ankersnubber strækker sig 0,4 meter osv. Det er også muligt at definere sin egen ankersnubber.

To rullevinduer indeholder alle de oplysninger, du har brug for for at kunne bruge denne app.

calculator til ankerkæde
Når du klikker på en af de to “I”-knapper (som i info) til højre, åbnes et rullevindue med oplysninger om, hvordan du bruger appen. Den ene knap vedrører output, den anden vedrører input.
Dynamiske virkninger som f.eks. dønninger og vindstød dækkes af inputværdien for “fartøjshastighed @ anker”. Jo højere denne værdi er, jo mere energi skal der absorberes.
Ankerdybden er summen af de to indtastningsfelter. Disse to felter kan opdeles, som det er mest praktisk for dig.
ankertov med kæde
Snubber stretch @ 8 Beaufort bruges til at karakterisere din ankersnubber, som den fungerer for dit fartøj. Den samme ankersnubber vil have en anden karakteristik, når den bruges til et andet fartøj!
Du kan arbejde kun med kæde, med en blanding af kæde og tov og kun med ankertov.
iOS app
Android app
beregner for ankerkæde,
ankerkædeberegner,
beregner til ankerkæde,
ankerkæde beregner
beregner for ankerkæde (AnchorChainCalculator)

Eksterne Artikler til Appen

GermanBlauwasser.de and in the YACHT 09/2021Boote 12/21. YACHT 11/2022. YACHT Online 2022.

EnglishArticle in Winter 2021 Offshore Edition of the Australian Yacht club.

EnglishArticle in Winter 2021 Latitudes & Attitudes.

SAN

KÜRZLICH

Gefällt dir dieser Artikel? Teile Ihn mit deinen Freunden

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.